پنل پایه پنل تجاری پنل حرفه ای
ارسال پیامک تکی تایید تایید تایید
ارسال پیامک گروهی تایید تایید تایید
ارسال زمانبدی شده تایید تایید تایید
ارسال منطقه ای ، کشوری تایید تایید تایید
ارسال هدفمند مشاغل تایید تایید تایید
ارسال انبوه تایید تایید تایید
ارسال بر اساس سن و جنسیت تایید تایید تایید
ارسال به کد پستی مناطق تایید تایید تایید
ارسال دکل مخابرات (BTS) تایید تایید تایید
ارسال هوشمند غیر فعال تایید تایید
ارسال هوشمند زماندار غیر فعال تایید تایید
ارسال متناظر غیر فعال تایید تایید
ارسال متناظر زماندار غیر فعال تایید تایید
پیامک سر رسید غیر فعال تایید تایید
نوبت دهی هوشمند غیر فعال تایید تایید
منشی هوشمند غیر فعال تایید تایید
ارسال پیامک فلش تایید تایید تایید
ارسال از موبایل غیر فعال تایید تایید
گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی تایید تایید تایید
دفترچه تلفن تایید تایید تایید
اضافه به لیست خودکار غیر فعال تایید تایید
پیامک مناسبت ها غیر فعال تایید تایید
تحلیلگر و فیلتر پیامک غیر فعال غیر فعال تایید
نظرسنجی و قرعه کشی غیر فعال غیر فعال تایید
کد خوان غیر فعال غیر فعال تایید
امتیاز دهی غیر فعال غیر فعال تایید
زیر کاربران غیر فعال 500 نا محدود
منشی پیامک غیر فعال تایید تایید
انتقال پیامک غیر فعال تایید تایید
ایمیل پیامک غیر فعال تایید تایید
لیست سیاه غیر فعال تایید تایید
کنترل سامانه از راه دور تایید تایید تایید
راهنمای سامانه تایید تایید تایید
درج متون سریع تایید تایید تایید
تنظیمات سامانه تایید تایید تایید
سرویس ساز (آب و هوا ، قیمت ارز ، سکه و دلار، قیمت خودرو، نتایج فوتبال، ختم قرآن ، دیکشنری،اطلاعات پرواز ...) غیر فعال غیر فعال تایید
خط اختصاصی 1000 ( 14 رقمی ) تایید تایید تایید
خط اختصاصی 3000 ( 14 رقمی ) غیر فعال تایید تایید
خط عمومی 1000 جهت ارسال انبوه تایید تایید تایید
خط عمومی 2000 جهت ارسال انبوه تایید تایید تایید
خط عمومی 3000 جهت ارسال انبوه تایید تایید تایید
خط عمومی 5000 جهت ارسال انبوه تایید تایید تایید
خط عمومی 2000* جهت ارسال انبوه تایید تایید تایید
خط عمومی 1000* جهت ارسال انبوه تایید تایید تایید
بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق تایید تایید تایید
تعرفه دریافت پیامک (تومان) 0 0 0
تعرفه ارسال پیامک اپراتور (تومان) 14 14 14
شارژ رایگان (تومان) 2,000 5,000 10,000
قیمت سامانه تومان) : 70,000 190,000 330,000